مهر زدن

Impressum
Nicole Oberhofer - Fotografin e.U
Siedlergasse 16, A-7331 Kalkgruben
Telefon: 		+43 (0) 664 / 422 77 44
e-Mail: nicoleoberhofer@aon.at
______________________________________

Unternnehmensform: Einzelunternehmen
Gerichtsstand: LG Eisenstadt
FN: 292503b
______________________________________

Meistergütesiegel
Berufsfotografen Logo


______________________________________

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به http://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید